Mittwoch, 3. Mai 2023

gegen den Krieg

das nicht enden wollende Lied

der Spottdrossel


*****


against war

the never ending song

of a mockingbird


Haiku heute


Donnerstag, 20. April 2023

empty glasses

if it weren't for the rain

we would be silent


*****


leere Gläser

wenn der Regen nicht wäre

würden wir schweigen


Haiku Dialogue


Montag, 17. April 2023

Frühlingsoffensive

dort wo der Himmel nicht

rot sein dürfte


*****


spring offensive

where the sky

should not be red


Chrysanthemum